Advocaat sinds 26 augustus 2003 Curator

Ontslag op staande voet

In een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Zaanstad 28 juli 2016, JAR 2016/205, werd geoordeeld over – ingeval van een niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet – het recht op een transitievergoeding, billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever alsook een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. De kantonrechter oordeelde in deze zaak…

Levenslange gevangenisstraf

Levenslange gevangenisstraf: in strijd met EVRM? Hoge Raad, 5 juli 2016. De levenslange gevangenisstraf is op zichzelf beschouwd niet in strijd met het bepaalde in art. 3 EVRM, ook niet indien deze ten volle wordt geëxecuteerd. Een levenslange gevangenisstraf kan echter niet worden opgelegd indien niet reeds ten tijde van de oplegging duidelijk is dat…

Ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

Hierbij een link naar een uitspraak in hoger beroep, waarin een van onze advocaten optrad; een geslaagd beroep op noodweer http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3505 Bewezenverklaard dat verdachte het slachtoffer: – meermalen tegen het lichaam heeft geslagen/gestompt – met kracht een vuistslag tegen het gezicht heeft gegeven. Geslaagd beroep op noodweer ten aanzien van het onder het eerste gedachtestreepje bewezenverklaarde…

Vrijspraak medeplichtigheid oplichting

Hierbij een link naar een uitspraak waarin een van onze advocaten optrad; een mooie vrijspraak van medeplichtigheid aan oplichting. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:1152 Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met bijzondere voorwaarden en een werkstraf voor de duur van 180 uur, wegens opzetheling, mishandeling en twee diefstallen. Vrijspraak ten aanzien van vier gevallen van medeplichtigheid aan…

Geslaagde cassatie

Hierbij een link naar een zaak waarin een van onze advocaten optrad: een geslaagd cassatiemiddel. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2015:2240 Profijtontneming. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087, NJ 2013/544 m.b.t. gebruik van een gevolgtrekking uit een financieel rapport. ’s Hofs oordeel dat de inhoud van het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel, waarin de aan de schatting van het voordeel ten…