Advocaat sinds 26 augustus 2003 Curator

Privacy en AVG – HD advocaten

Hogeman Dooijeweerd Advocaten neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens uiterst serieus. Door u aan Hogeman Dooijeweerd Advocaten verstrekte persoonsgegevens behandelen wij in vertrouwen en met de meeste zorg. In onze Privacystatement HD Advocaten is beschreven hoe HD Advocaten omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, een en ander in de zin van de Algemene…

Samenloop bestuurlijke en strafrechtelijke sancties bij alcohol in het verkeer

Op 3 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat indien er door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een Alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, daarnaast – in een strafrechtelijke procedure – geen straf opgelegd mag worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is inmiddels van oordeel dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend…

Wanneer is er voldoende bewijs?

Voldoende wettig en overtuigend bewijs. Zonderdien geen veroordeling. Een bewijsmiddel is niet voldoende; een aangifte moet tenminste worden gesteund door een tweede bewijsmiddel. Dat zijn de uitgangspunten.Terecht. Deze week moest mevrouw X voorkomen bij de politierechter. Zij werd verdacht van diefstal. Er zat een aangifte in het dossier van een medewerker van de winkel. Zij…

Doorstart, faillissement en gevolgen

Doorstart van een onderneming, voor of net na faillissement. Het blijft voer voor discussie en reden gerechtelijke procedures. Gezien namelijk de gevolgen voor bijvoorbeeld personeel (overgang van onderneming), geïnteresseerde partijen wiens bieding niet wordt geaccepteerd en een concurrent ermee aan de haal zien gaan en, in onderstaand geval, vrijgevestigde specialisten die menen recht te hebben…