Advocaat sinds 26 augustus 2003 Curator

Alle ballen in de lucht

De curator als octopus. Een duiding die de literatuur nog wel eens geeft om duidelijk te maken dat de curator in Faillissement veel taken en bevoegdheden heeft die hij tegelijkertijd uitoefent. De curator dient veel ballen in de lucht te houden. Daar lijkt nog een bal bij te komen. De Rechtbank Amsterdam heeft namelijk op…

Binderij Beelen BV

Omschrijving: Binderij Beelen B.V. Datum uitspraak: 23 mei 2017 Bedrijf: Binderij Beelen BV Nummer: C/05/17/258 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: J.S.W. Lucassen Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen scan vonnis faillietverklaring 23.05.17 Binderij Beelen BV – faillissementsverslag 1 Binderij Beelen BV – faillissementsverslag 2 Binderij Beelen BV – faillissementsverslag 3

RFL Servicedienst B.V.

Omschrijving: RFL Servicedienst B.V. Datum uitspraak: 2 mei 2017 Bedrijf: RFL Servicedienst B.V., RFL Bedrijfsdiensten Nummer: C/05/17/216 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: E. Schippers Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen RFL Servicedienst BV.scan faillissementsverslag nr 1 RFL Servicedienst BV.scan faillissementsverslag nr 2 RFL Servicedienst BV.scan faillissementsverslag nr 3 RFL Servicedienst BV.scan faillissementsverslag nr 4 RFL Servicedienst BV.scan…

Struikelblok of Schwalbe…? Opzegverbod bij gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het ontslagstelsel veranderd. Dat is duidelijk. Een (voor werkgevers pijnlijk) voorbeeld daarvan is het opzegverbod van een zieke medewerkers, dat onverkort geldt, ook indien bij het UWV een ontslagvergunning wordt gevraagd vanwege bedrijfseconomische problemen en/of reorganisatie en/of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging. Voorheen was het zo dat – kort gezegd –…

Waar rook is…?

Beslissing voorlopige hechtenis vaak onvoldoende onderbouwd. Personen die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit kunnen worden aangehouden en opgehouden voor verhoor door politie. Daar waar dat gaat om zaken waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan dat voor maximaal 9 uren (dat was tot 1 maart nog 6 uren). In het belang van het…

Niet geschoten is ook echt mis

Sinds 1 juli 2015, na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is buitengerechtelijke vernietiging van een ontslag op staande voet onmogelijk. Voorheen kon dat wel: de vernietiging was een feit nadat deze bij brief was ingeroepen. Daarna moest over de rechtsgeldigheid van die vernietiging wel geprocedeerd worden, maar vernietigd was er. Artikel 7:686a lid…

Stellen en bewijzen

In gerechtelijke procedures, en ook in de contacten tussen partijen (en veelal hun advocaten), spelen de feiten een belangrijke rol. Dat lijkt vanzelfsprekend maar het is van groot belang de wijze waarop de feiten door de rechter al dan niet worden vastgesteld, altijd in beeld te houden. Heel kort gezegd: wie stelt, bewijst. Iets uitgebreider:…

GrafiMedia Detacheringen BV

Omschrijving: GrafiMedia Detacheringen B.V., voorheen Boekbinderij Beelen B.V. Datum uitspraak: 31 januari 2017 Bedrijf: GrafiMedia Detacheringen B.V. Nummer: C/05/17/56 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: J.S.W. Lucassen Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen scan faillissementsvonnis GrafiMedia Detacheringen BV 31.01.17 Grafimedia.verslag nr 1 Grafimedia.verslag nr 2 Grafimedia.verslag nr 3 Grafimedia.verslag nr 4 Grafimedia.verslag nr 5