De verkoop van goederen en diensten aan consumenten. Dat lijkt simpel, doch deze branche ontmoet veel rechtsgebieden, waarin u de weg moet (leren) kennen. Zoals personeelsbeleid, flexibele oproepkrachten, arbeidscontracten (bepaalde of onbepaalde tijd) en onverhoopte geschillen tussen werkgever en werknemer. Maar ook huurperikelen, formulering, uitleg en nakoming van overeenkomsten en incasso.

Ook als consument komt u uiteraard de nodige rechten toe indien goederen en diensten niet voldoen aan de eisen die u daaraan mag stellen.

Daarbij helpen wij u. Wij kennen namelijk de weg en loodsen u er doorheen. HD advocaten: uw steun in een web van regels.

In deze branche komt onze expertise u van pas!