PGB budget. Noodzakelijk, maar ook vaak een bron van geschillen. Omtrent de aanvraag, toe- of afwijzing of terugvordering. Zowel voor de zorgverlener als de zorgontvanger.

Er zijn steeds meer zorginstellingen, in welke vorm dan ook. Er is steeds meer zorg nodig. Ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van wonen en werken, thuiszorg. U wordt geconfronteerd met budgetten, bezuinigingen, reorganisaties, cao en wijzigingen daarin, politieke beslissingen en de gevolgen daarvan in de organisatie en op de werkvloer.

Advies en bijstand zowel voor ondernemer als particulier, voor werkgever als werknemer. Dat is wat wij doen.

In deze branche komt onze expertise u van pas!