Bouw en aan- en verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, bouwvergunningen, bestemmingsplannen, bezwaar daartegen, beroep en hoger beroep, dwangsombesluiten en handhaving. Daarbij kunt u de overheid als uw wederpartij treffen; een groot orgaan waarbij gedegen advies en bijstand voor u van groot belang is. Ook kunnen deze aspecten een rol spelen in uw relatie met particulieren of ondernemers. Denk daarbij ook aan burengeschillen, erfgrenskwesties, recht van overpad, erfdienstbaarheid

In deze branche komt onze expertise u van pas!