BDMP BV

Omschrijving: BDMP B.V. Datum uitspraak: 12 april 2016. Bedrijf: BDMP B.V. Nummer: C/0/16/188 F Rechtbank: Oost Brabant, verwezen naar Gelderland Rechter commissaris: E. Schippers Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen scan faillissementsvonnis BDMP BDMP – faillissementsverslag 1 BDMP – faillissementsverslag 2

De Bonte B.V.

Omschrijving: De Bonte B.V. Datum uitspraak: 1 maart 2016. Bedrijf: De Bonte B.V. Nummer: C/05/16/138 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: J.S.W. Lucassen Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen De Bonte – vonnis faillietverklaring 1.3.16 De Bonte BV – faillissementsverslag 1 De Bonte BV – faillissementsverslag 2.digitaal  

Nijhof, H.M., h.o.d.n. Stal Haarman

Omschrijving: Nijhof, H.M., h.o.d.n. Stal Haarman Datum uitspraak: 08-12-2015 N.B. gefailleerde stelt verzet in tegen het vonnis. Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland van 5 januari 2016 is het verzet gegrond verklaard en is het vonnis tot faillietverklaring van 8 december 2015 vernietigd. Het faillissementsverzoek wordt geschorst ingevolge artikel 3a lid 1 Faillissementswet (Fw). Het verzoek ex…

De Verf Expert

Omschrijving: I-M. Wissink, h.o.d.n. De Verf Expert Datum uitspraak: 06-10-2015 Bedrijf: De Verf Expert Nummer: C/05/15/804 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: J.S.W. Lucassen Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen De Verf Expert – scan faillissementsverslag 1 met bijlage 15.10.15 De Verfexpert – faillissementsverslag 2 dd 6.1.16 De Verf Expert – vonnis tot faillietverklaring 6.10.2015  

Haven, J en Haven-Steggink, K.G.M.

Omschrijving: Nu het een prive faillissement betreft, worden geen verslagen op deze site gepubliceerd. Uiteraard worden openbare verslagen wel gemaakt; deze liggen op verzoek voor belanghebbenden ter inzage bij de griffie van de Rechtbank Gelderland locatie Zutphen. Inmiddels is ten aanzien van de heer en mevrouw Haven de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uitgesproken.…

A3 Ballon B.V.

Omschrijving: Mocht u een vordering hebben op de gefailleerde onderneming(en), omdat u goederen of diensten aan het bedrijf heeft geleverd, waarvan de factuur onbetaald is gebleven, ofwel omdat u in het verleden een ticket heeft aangeschaft voor een ballonvaart die u deels, en wellicht zelfs geheel, vooruitbetaald heeft, zij verwezen naar de hierbij gevoegde brief…

BDA B.V.

Omschrijving: BDA B.V., Barendsen Doe Het Zelf, voorheenFixet Vorden Datum uitspraak: 20-01-2015 Bedrijf: BDA B.V. Nummer: C/05/15/60 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: mr. A.M.P.T. Blokhuis Curator: mr. A.A. Dooijeweerd Verslagen BDA B.V. – scan faillissementsvonnis 20.01.15 BDA B.V. – faillissementsverslag nr. 1 dd 2.2.15 BDA B.V. – faillissementsverslag 2 BDA B.V. – faillissementsverslag 3 BDA…

Wilbrink Payroll Consultancy & Advies

Omschrijving: Datum uitspraak: 12-08-2014 Bedrijf: Wilbrink Payroll Consultancy & Advies Nummer: F14/789 Rechtbank: Gelderland, Zutphen Rechter commissaris: mr S.S. van Nijen Curator: mr W. Hekkelman Verslagen Wilbrink Payroll Consultancy & Advies – faillissementsverslag 1 Wilbrink Payroll Consultancy & Advies – faillissementsverslag 2 Wilbrink Payroll Consultancy & Advies – faillissementsverslag 3 Wilbrink Payroll Consultancy & Advies…