Advocaat sinds 26 augustus 2003 Curator

Borgtocht aangegaan in de normale uitoefening van beroep op bedrijf?

In onze praktijk komt het geregeld voor dat bij faillissement van een onderneming, de bestuurder door veelal de bank wordt aangesproken vanwege een jaren geleden afgegeven borgstelling. Het is zinvol de afgegeven borgstelling in een dergelijk geval kritisch te (laten) beoordelen op rechtsgeldigheid. Een goed voorbeeld daarvan is de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van…

Nijhof, H.M., h.o.d.n. Stal Haarman

Omschrijving: Nijhof, H.M., h.o.d.n. Stal Haarman Datum uitspraak: 08-12-2015 N.B. gefailleerde stelt verzet in tegen het vonnis. Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland van 5 januari 2016 is het verzet gegrond verklaard en is het vonnis tot faillietverklaring van 8 december 2015 vernietigd. Het faillissementsverzoek wordt geschorst ingevolge artikel 3a lid 1 Faillissementswet (Fw). Het verzoek ex…

De Verf Expert

Omschrijving: I-M. Wissink, h.o.d.n. De Verf Expert Datum uitspraak: 06-10-2015 Bedrijf: De Verf Expert Nummer: C/05/15/804 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: J.S.W. Lucassen Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen De Verf Expert – scan faillissementsverslag 1 met bijlage 15.10.15 De Verfexpert – faillissementsverslag 2 dd 6.1.16 De Verf Expert – vonnis tot faillietverklaring 6.10.2015  

Reorganisatie Rechtspraak

bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Minder-geld-voor-gerechtsgebouwen-meer-voor-rechters.aspx De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP). Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat het overleg van de…

Easy Tank B.V.

Omschrijving: Datum uitspraak: 16-06-2015 Bedrijf: Easy Tank B.V. Nummer: C/05/15/515 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: mr A.M.P.T. Blokhuis Curator: mr A.A. Dooijeweerd Verslagen Easy Tank B.V. – scan vonnis 16.06.15 Easy Tank B.V. – faillissementsverslag 1 Easy Tank B.V. – scan faillissementsverslag 2 met bijlagen Easy Tank B.V – scan faillissementsverslag 3 Easy Tank –…

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

In faillissementen wordt door crediteuren regelmatig een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud op goederen die door de crediteur zijn geleverd. Nu facturen per datum faillietverklaring nog niet volledig zijn voldaan, maakt de crediteur bij de curator aanspraak op teruggave van deze goederen. Voor een rechtsgeldig beroep op een in algemene voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud is evenwel…