Advocaat sinds 26 augustus 2003 Curator

Haven, J en Haven-Steggink, K.G.M.

Omschrijving: Nu het een prive faillissement betreft, worden geen verslagen op deze site gepubliceerd. Uiteraard worden openbare verslagen wel gemaakt; deze liggen op verzoek voor belanghebbenden ter inzage bij de griffie van de Rechtbank Gelderland locatie Zutphen. Inmiddels is ten aanzien van de heer en mevrouw Haven de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uitgesproken.…

A3 Ballon B.V.

Omschrijving: Mocht u een vordering hebben op de gefailleerde onderneming(en), omdat u goederen of diensten aan het bedrijf heeft geleverd, waarvan de factuur onbetaald is gebleven, ofwel omdat u in het verleden een ticket heeft aangeschaft voor een ballonvaart die u deels, en wellicht zelfs geheel, vooruitbetaald heeft, zij verwezen naar de hierbij gevoegde brief…

Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 zijn en per 1 juli 2015 worden de nodige wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Wat betreft flexibiliteit van arbeidsrelaties zijn de nodige wijzigingen reeds per 1 januari 2015 doorgevoerd. Herziening van arbeidsrecht, voornamelijk ontslagrecht, wordt ingevoerd per 1 juli 2015. Per 1 januari 2015 zijn de belangrijkste wijzigingen: Proeftijd; Concurrentiebeding; Aanzegtermijn;…

BDA B.V.

Omschrijving: BDA B.V., Barendsen Doe Het Zelf, voorheenFixet Vorden Datum uitspraak: 20-01-2015 Bedrijf: BDA B.V. Nummer: C/05/15/60 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: mr. A.M.P.T. Blokhuis Curator: mr. A.A. Dooijeweerd Verslagen BDA B.V. – scan faillissementsvonnis 20.01.15 BDA B.V. – faillissementsverslag nr. 1 dd 2.2.15 BDA B.V. – faillissementsverslag 2 BDA B.V. – faillissementsverslag 3 BDA…

Pandrecht ook op boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet?

Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4778. Het hoger beroep in deze zaak betreft in de kern de vraag of Heineken zich als pandhouder kan verhalen op de executieopbrengst voor haar boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet. De rechtsstrijd spitst zich toe op volgende geschilpunten: –      de reikwijdte van het (bezitloos) pandrecht: valt de boedelvordering van Heineken onder het…

Personeels Service Achterhoek BV

Omschrijving: voorheen Strada Sports Vaassen BV Datum uitspraak: 25-11-2014 Bedrijf: Personeels Service Achterhoek BV Nummer: C/05/14/1132 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: mr J.S.W. Lucassen Curator: mr A.A. Dooijeweerd Verslagen Personeels Service Achterhoek BV – scan faill.verslag 1 + bijl. 4.12.14 Personeels Service Achterhoek BV – scan faill.verslag 2 + bijl. 26.2.15 Personeels Service Achterhoek BV…

Management Service Achterhoek BV

Omschrijving: voorheen Demers Beheer BV Datum uitspraak: 25-11-2014 Bedrijf: Management Service Achterhoek BV Nummer: C/05/14/1135 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: mr J.S.W. Lucassen Curator: mr A.A. Dooijeweerd   Verslagen Management Service Achterhoek BV – scan faill.verslag 1 + bijlagen 4.12.14 Management Service Achterhoek BV – scan faillissementsverslag 2 Management Service Achterhoek BV – scan faillissementsverslag…

Internationale Tapijthallen Lentink B.V.

Omschrijving: mede handelend onder de namen GIGANTISCH WONEN, LENTINK OUTLETSTORE, POLAK TAPIJT en TAPIJTGIGANT met vestigingen in Dieren, Zevenaar en Elst. Datum uitspraak: 11-11-2014 Bedrijf: Internationale Tapijthallen Lentink B.V. Nummer: C/5/14/1090 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: mr P.F.A. Bierbooms, thans mr E. Boerwinkel Curator: mr A.A. Dooijeweerd Verslagen Internationale Tapijthallen Lentink B.V. – lentink.faill.verslag 1 Internationale…