Advocaat sinds 26 augustus 2003 Curator

Voetbal is oorlog?

Een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 21 juli 2017 maakt de gemoederen in voetballand los. Nog meer wellicht dan de nederlaag gisteren van ons Oranje tegen Frankrijk. Waar overigens, met de huidige stand van de jurisprudentie, meerdere gevallen waren aan te wijzen van mishandeling. Het Hof overwoog: Het hof stelt voorop dat voorwaardelijk…

Aanwezigheidsrecht

Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 14 februari 2017 Art. 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschrijft het recht van een verdachte bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig te zijn. Dat geldt voor zaken die in eerste aanleg door de Rechtbank worden behandeld maar ook voor de…

Failliet of toch niet?

Op grond van artikel 1 Faillissementswet wordt de schuldenaar, die in de toestand verkeert opgehouden hebben te betalen, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Vereist is voorts dat er meerdere schuldeisers zijn (dus meer dan alleen een aanvrager van het faillissement). Er is nog wel eens discussie over de vraag wanneer er sprake…

Wat is billijk?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kennen we in het arbeidsrecht de zogenoemde billijke vergoeding. Een vergoeding die toegekend kan worden om een bepaalde mate van verwijtbaarheid uit te drukken. Maar hoe dat in de praktijk precies toe te passen? De Hoge Raad bepaalde daarover in het arrest van 30 juni 2017…

Pre-pack in prullenbak?

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat het mogelijk is dat een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack – die tot doel heeft de overdracht van een onderneming voor te bereiden teneinde na de faillietverklaring een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen ervan mogelijk…

Pardijs Eefde BV

Omschrijving: Pardijs Eefde B.V. Datum uitspraak: 13 juni 2017 Bedrijf: Pardijs Eefde BV, tevens hodn Pardijs Gorssel Nummer: C/05/17/294 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: A.M.P.T. Blokhuis Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen scan faillissementsvonnis 13.6.17 Pardijs Eefde BV – Faillissementsverslag 1 Pardijs Eefde Bv – Faillissementsverslag 2 Pardijs Eefde BV – faillissementsverslag 3 Pardijs Eefde BV –…

De verleiding te groot

In een zaak van de Rechtbank Gelderland, 16 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2868, stond een verdacht terecht die werd beschuldigd van het stelen van een croissant uit een winkel, mishandeling en belediging van een agent. Vervelende feiten; de man had al in voorarrest gezet en de officier vroeg oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van dat…

In de blessuretijd…?

De transitievergoeding is in beginsel door een werkgever verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege op initiatief van werkgever niet aansluitend is voortgezet. Wordt er op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet…