Rente in faillissement

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294 Hoe zit het (ook alweer) met rentevorderingen op openstaande hoofdvorderingen indien er sprake is van een faillissement. En indien de rentevorderingen in faillissement niet worden betaald, wat betekent dat voor de opeisbaarheid daarvan en tegen die achtergrond de verjaring? De Hoge Raad geeft duidelijkheid: De onderhavige rentevorderingen vloeien voort…