Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Per 1 januari 2020 is de Wet USB (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, Staatsblad 2017, 82) in werking getreden.  Hierbij wordt u gewezen op een belangrijke consequentie die de invoering van deze wet kan hebben voor personen die eerder (deels) voorwaardelijk zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit en nu binnen de proeftijd opnieuw worden geconfronteerd…

Illegale vuurwerkhandel

Gelukkig nieuwjaar! Een tijd van feest, familie, vrienden, samenzijn, gezellig eten en drinken. En naar goed Nederlands gebruik, één keer per jaar: vuurwerk. Sommigen laten zich daarin meeslepen. Omdat het de tijd van het jaar is, hierbij een weergave uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 27 december 2018. Verdachte is aangetroffen in een…

Overzicht arresten Hoge Raad

De Hoge Raad publiceert eens in de zoveel tijd zogenoemde overzichtsarresten. Daarin wordt dan de stand van de rechtspraak rond een bepaald onderwerp weergegeven. Dit met het oog op het belang van rechtsvorming en rechtseenheid. Er zijn natuurlijk veel individuele zaken die aan de rechter, en ook de Hoge Raad worden voorgelegd. Al die uitspraken…

Samenloop bestuurlijke en strafrechtelijke sancties bij alcohol in het verkeer

Op 3 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat indien er door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een Alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, daarnaast – in een strafrechtelijke procedure – geen straf opgelegd mag worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is inmiddels van oordeel dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend…

Wanneer is er voldoende bewijs?

Voldoende wettig en overtuigend bewijs. Zonderdien geen veroordeling. Een bewijsmiddel is niet voldoende; een aangifte moet tenminste worden gesteund door een tweede bewijsmiddel. Dat zijn de uitgangspunten.Terecht. Deze week moest mevrouw X voorkomen bij de politierechter. Zij werd verdacht van diefstal. Er zat een aangifte in het dossier van een medewerker van de winkel. Zij…

Telefoneren onder het rijden: wat mag wel en wat mag niet?

Niet hands-free bellen onder het rijden mag niet, zulks is algemeen bekend. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit onlangs  (bij arrest d.d. 7 maart 2018 te vinden op rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:GHARL:2018:2186) evenwel aangescherpt. Daartoe wijs ik eerst op artikel 61a RVV 1990 (het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), dat het volgende bepaalt: “Het is degene die…

Deskundigheidseisen aan specialisatie strafrecht

De Raad voor Rechtsbijstand, de instantie waar wij als advocaat, voor cliënten – zo zij, gelet op hun inkomen en vermogen, daarvoor in aanmerking komen – een toevoeging kunnen aanvragen, heeft de deskundigheidseisen die aan bij de Raad ingeschreven strafrechtadvocaten worden gesteld, aangescherpt. Onderstaand bericht verscheen daartoe: De Raad heeft de deskundigheidseisen die gelden voor…

Voetbalgeweld

Eerder schreef ik al over geweld op het voetbalveld en de kwalificatie van mishandeling die al of niet gegeven kan worden aan bepaalde acties op het veld. Een sliding lijkt al het risico met zich te brengen van een strafrechtelijke vervolging wegens mishandeling. Klik op deze link (voetbal is oorlog). Ook scheidsrechters zijn nogal eens onderwerp…