Faillissement: voorkomen en genezen

Een faillissement kan worden uitgesproken door de rechter indien een schuldenaar in de toestand verkeert opgehouden hebben te betalen en er meer dan twee crediteuren zijn die (onbetwist en) onbetaald zijn en blijven. Dit is het toetsingskader van een faillissementsrechter. Uit de praktijk blijkt dat een schuldenaar wiens faillissement wordt aangevraagd ter zitting allerlei verweren…

Failliet of toch niet?

Op grond van artikel 1 Faillissementswet wordt de schuldenaar, die in de toestand verkeert opgehouden hebben te betalen, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Vereist is voorts dat er meerdere schuldeisers zijn (dus meer dan alleen een aanvrager van het faillissement). Er is nog wel eens discussie over de vraag wanneer er sprake…

Pandrecht ook op boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet?

Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4778. Het hoger beroep in deze zaak betreft in de kern de vraag of Heineken zich als pandhouder kan verhalen op de executieopbrengst voor haar boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet. De rechtsstrijd spitst zich toe op volgende geschilpunten: –      de reikwijdte van het (bezitloos) pandrecht: valt de boedelvordering van Heineken onder het…

Onverplicht verrichte rechtshandeling

Twee maanden voordat het faillissement van een middelgroot bouwbedrijf wordt uitgesproken, koopt haar bestuurder en enig aandeelhouder een aantal bedrijfsauto’s van het bouwbedrijf. De marktconforme koopprijs die de bestuurder daarvoor verschuldigd is, wordt door de bestuurder verrekend met de hoge vordering die de bestuurder heeft op het bouwbedrijf, ontstaan door de afgelopen jaren telkenmale geld…