Voetbalgeweld

Eerder schreef ik al over geweld op het voetbalveld en de kwalificatie van mishandeling die al of niet gegeven kan worden aan bepaalde acties op het veld. Een sliding lijkt al het risico met zich te brengen van een strafrechtelijke vervolging wegens mishandeling. Klik op deze link (voetbal is oorlog). Ook scheidsrechters zijn nogal eens onderwerp…

Verplichting voor werkgever om waarschuwingen omtrent disfunctioneren duidelijk en schriftelijk aan de werknemer vast te leggen

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog in het arrest van 12 oktober 2017 als volgt: “Uit artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder d BW volgt dat voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren niet alleen nodig is dat een werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid (anders dan ten gevolge van…

Billijke vergoeding: wanneer heeft een werknemer daarop recht en welke omstandigheden en factoren bepalen de hoogte daarvan?

Billijke vergoeding: wanneer heeft een werknemer daarop recht en welke omstandigheden en factoren bepalen de hoogte daarvan? De Hoge Raad geeft in de uitspraak van 30 juni 2017 uitleg. Hieronder enkele van belang zijnde overwegingen uit die uitspraak. In het stelsel van het BW, zoals dat is gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (Wwz),…

Hogeman Dooijeweerd Advocaten genomineerd

Hogeman Dooijeweerd Advocaten uit Zutphen genomineerd voor Sterkste Schakel Verkiezing 2018  ERKENNING DOOR EIGEN ZAKELIJKE RELATIES Hogeman Dooijeweerd Advocaten uit Zutphen is onlangs genomineerd voor de Sterkste Schakel Verkiezing, de regionale verkiezing voor ondernemingen die uitblinken op het gebied van service en klantgerichtheid. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het zakenmagazine Driesteden BUSINESS. De Sterkste…

Hof Arnhem bepaalt: curator persoonlijk aansprakelijk door gehuurde zonder toestemming aan derde in gebruik te geven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017. In deze zaak speelde de vraag of een curator het recht heeft om, na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet (Fw), de bedrijfsruimte aan de derde in gebruik te geven. Artikel 39 Fw biedt de curator de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussen een gefailleerde huurder en…

Uitgeverij Zutphen B.V.

Omschrijving: Uitgeverij Zutphen B.V., h.o.d.n. De Zutphenees Datum uitspraak: 19 september 2017 Bedrijf: Uitgeverij Zutphen B.V., h.o.d.n. De Zutphenees Nummer: C/05/17/455F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: E. Boerwinkel Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen Uitgeverij Zutphen BV – faillissementsvonnis 19.09.17 Uitgeverij Zutphen BV – faillissementsverslag nr 1 Uitgeverij Zutphen BV – faillissementsverslag 2