Djedovic, hodn Darko’s Design en VD Installatietechniek

Omschrijving: Djedovic, hodn Darko’s Design en VD Installatietechniek Datum uitspraak: 2 oktober 2018 Bedrijf: Djedovic, hodn Darko’s Design en VD Installatietechniek Nummer: C/05/18/383F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: E. Schippers Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen Verslagen worden niet op onze site gepubliceerd nu het een natuurlijk persoon betreft; openbare verslagen worden ingediend bij de Rechtbank en zijn…

Schuldsaneringsregeling: te goeder trouw en hardheidsclausule

De Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP); een wettelijke regeling die natuurlijke personen in een problematische schuldensituatie de mogelijkheid biedt om daaruit te komen. Maar waar moet je dan aan voldoen? Een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt slechts toegewezen indien voldoende aannemelijk is: -dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met…

Faillissementsfraude

Aanpakken van faillissementsfraude staat hoog op de politieke agenda. Ook curatoren krijgen steeds meer wettelijke bevoegdheden (en plichten) om faillissementsfraude op te sporen en te melden, zelfs aangifte daarvan te doen. Probleem blijft evenwel wat het vervolg dan is. Het is dan immers zaak dat Justitie de vervolging verder oppakt. En daar schort het in…

Stichting Kinderhuis De Kleine Prins

Omschrijving: Stichting Kinderhuis “De Kleine Prins”, mede handelend onder de naam Villa Achterstraat Datum uitspraak: 7 augustus 2018 Bedrijf: Stichting Kinderhuis “De Kleine Prins”, mede handelend onder de naam Villa Achterstraat Nummer: C/05/18/314F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: E. Schippers Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen scan vonnis faillietverklaring F18-314 Stichting Kinderhuis De Kleine Prins.faillissementsverslag.1 Stichting Kinderhuis De…

SOF BV, SOF Group BV en EUPC BV (voorheen BSM Factory, BSM Group en EasyUPchair)

Omschrijving: SOF BV, SOF Group BV en EUPC BV Voorheen BSM Factory BV, BSM Group BV en EasyUPchair BV Geconsolideerde afwikkeling Datum uitspraak: 29 mei 2018 Bedrijf: SOF BV, SOF Group BV en EUPC BV Voorheen BSM Factory BV, BSM Group BV en EasyUPchair BV Nummer: C/05/18/216, 217, 218F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: E. Boerwinkel…

Overzicht arresten Hoge Raad

De Hoge Raad publiceert eens in de zoveel tijd zogenoemde overzichtsarresten. Daarin wordt dan de stand van de rechtspraak rond een bepaald onderwerp weergegeven. Dit met het oog op het belang van rechtsvorming en rechtseenheid. Er zijn natuurlijk veel individuele zaken die aan de rechter, en ook de Hoge Raad worden voorgelegd. Al die uitspraken…

Arbowetgeving en wijzigingen daarin

Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen. Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. De nieuwe…