Doorstart, faillissement en gevolgen

Doorstart van een onderneming, voor of net na faillissement. Het blijft voer voor discussie en reden gerechtelijke procedures. Gezien namelijk de gevolgen voor bijvoorbeeld personeel (overgang van onderneming), geïnteresseerde partijen wiens bieding niet wordt geaccepteerd en een concurrent ermee aan de haal zien gaan en, in onderstaand geval, vrijgevestigde specialisten die menen recht te hebben…

Hof Arnhem bepaalt: curator persoonlijk aansprakelijk door gehuurde zonder toestemming aan derde in gebruik te geven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017. In deze zaak speelde de vraag of een curator het recht heeft om, na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet (Fw), de bedrijfsruimte aan de derde in gebruik te geven. Artikel 39 Fw biedt de curator de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussen een gefailleerde huurder en…

Alle ballen in de lucht

De curator als octopus. Een duiding die de literatuur nog wel eens geeft om duidelijk te maken dat de curator in Faillissement veel taken en bevoegdheden heeft die hij tegelijkertijd uitoefent. De curator dient veel ballen in de lucht te houden. Daar lijkt nog een bal bij te komen. De Rechtbank Amsterdam heeft namelijk op…

PGB: curator aansprakelijk

Hierbij een link naar een uitspraak waarin een van onze advocaten optrad: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:1706 Door de curator werden PGB gelden niet aangevraagd en aangewend zoals dat zou moeten. De Rechtbank bepaalde dat de curator zijn zorgplicht had geschonden. In het latere eindvonnis is de curator veroordeeld om de volledige schade, bestaande in de terugvordering van teveel betaalde PGB,…