Aanwezigheidsrecht

Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 14 februari 2017 Art. 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschrijft het recht van een verdachte bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig te zijn. Dat geldt voor zaken die in eerste aanleg door de Rechtbank worden behandeld maar ook voor de…

Failliet of toch niet?

Op grond van artikel 1 Faillissementswet wordt de schuldenaar, die in de toestand verkeert opgehouden hebben te betalen, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Vereist is voorts dat er meerdere schuldeisers zijn (dus meer dan alleen een aanvrager van het faillissement). Er is nog wel eens discussie over de vraag wanneer er sprake…

Wat is billijk?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kennen we in het arbeidsrecht de zogenoemde billijke vergoeding. Een vergoeding die toegekend kan worden om een bepaalde mate van verwijtbaarheid uit te drukken. Maar hoe dat in de praktijk precies toe te passen? De Hoge Raad bepaalde daarover in het arrest van 30 juni 2017…