Pandrecht ook op boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet?

Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4778. Het hoger beroep in deze zaak betreft in de kern de vraag of Heineken zich als pandhouder kan verhalen op de executieopbrengst voor haar boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet. De rechtsstrijd spitst zich toe op volgende geschilpunten: –      de reikwijdte van het (bezitloos) pandrecht: valt de boedelvordering van Heineken onder het…