De “veertiendagen-brief”

Wanneer is een schuldenaar buitengerechtelijke kosten verschuldigd? Hoe zit dat nu met de sommatie daartoe en de termijn die in acht moet worden genomen om de schuldenaar in staat te stellen alsnog te betalen zonder dat die kosten verschuldigd raken? Lid 6 van artikel 96 van boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de nadere bepaling…