Vakantie: lekker even weg…

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen. De wet bepaalt een minimum. De arbeidsovereenkomst kan daarover nadere afspraken bevatten. Het opnemen van de vakantiedagen gebeurt in overleg tussen de werkgever en de werknemer. Maar wat als een werknemer vakantie heeft aangevraagd maar de werkgever daarvoor geen toestemming geeft? Gewoon gaan? Vakantie heb je toch gewoon verdiend?…

Niet geschoten is ook echt mis

Sinds 1 juli 2015, na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is buitengerechtelijke vernietiging van een ontslag op staande voet onmogelijk. Voorheen kon dat wel: de vernietiging was een feit nadat deze bij brief was ingeroepen. Daarna moest over de rechtsgeldigheid van die vernietiging wel geprocedeerd worden, maar vernietigd was er. Artikel 7:686a lid…