Telefoneren onder het rijden: wat mag wel en wat mag niet?

Niet hands-free bellen onder het rijden mag niet, zulks is algemeen bekend. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit onlangs  (bij arrest d.d. 7 maart 2018 te vinden op rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:GHARL:2018:2186) evenwel aangescherpt. Daartoe wijs ik eerst op artikel 61a RVV 1990 (het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), dat het volgende bepaalt: “Het is degene die…