Faillissement: voorkomen en genezen

Een faillissement kan worden uitgesproken door de rechter indien een schuldenaar in de toestand verkeert opgehouden hebben te betalen en er meer dan twee crediteuren zijn die (onbetwist en) onbetaald zijn en blijven. Dit is het toetsingskader van een faillissementsrechter. Uit de praktijk blijkt dat een schuldenaar wiens faillissement wordt aangevraagd ter zitting allerlei verweren…

Alle ballen in de lucht

De curator als octopus. Een duiding die de literatuur nog wel eens geeft om duidelijk te maken dat de curator in Faillissement veel taken en bevoegdheden heeft die hij tegelijkertijd uitoefent. De curator dient veel ballen in de lucht te houden. Daar lijkt nog een bal bij te komen. De Rechtbank Amsterdam heeft namelijk op…