Aanvraag van faillissement: Misbruik van bevoegdheid?

Aan de voorwaarden voor een faillissement is snel voldaan. Er moet sprake zijn van pluraliteit van schuldeisers, oftewel er moeten minimaal twee schuldeisers zijn, terwijl ten minste één vordering opeisbaar is. Daarnaast dient de schuldenaar te verkeren in de toestand opgehouden te zijn met betalen. Ondanks dat wordt voldaan de vereisten van een faillissement, kan het…

Onverplicht verrichte rechtshandeling

Twee maanden voordat het faillissement van een middelgroot bouwbedrijf wordt uitgesproken, koopt haar bestuurder en enig aandeelhouder een aantal bedrijfsauto’s van het bouwbedrijf. De marktconforme koopprijs die de bestuurder daarvoor verschuldigd is, wordt door de bestuurder verrekend met de hoge vordering die de bestuurder heeft op het bouwbedrijf, ontstaan door de afgelopen jaren telkenmale geld…