Aanvraag van faillissement: Misbruik van bevoegdheid?

Aan de voorwaarden voor een faillissement is snel voldaan. Er moet sprake zijn van pluraliteit van schuldeisers, oftewel er moeten minimaal twee schuldeisers zijn, terwijl ten minste één vordering opeisbaar is. Daarnaast dient de schuldenaar te verkeren in de toestand opgehouden te zijn met betalen. Ondanks dat wordt voldaan de vereisten van een faillissement, kan het…