Reorganisatie Rechtspraak

bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Minder-geld-voor-gerechtsgebouwen-meer-voor-rechters.aspx De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP). Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat het overleg van de…