Geslaagde cassatie

Hierbij een link naar een zaak waarin een van onze advocaten optrad: een geslaagd cassatiemiddel. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2015:2240 Profijtontneming. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087, NJ 2013/544 m.b.t. gebruik van een gevolgtrekking uit een financieel rapport. ’s Hofs oordeel dat de inhoud van het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel, waarin de aan de schatting van het voordeel ten…