Een bij overdracht onbekende tijdelijke bouwvergunning; een bijzondere last of beperking?

Artikel 7:15 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht een verkoper ertoe het verkochte goed vrij van alle bijzondere  lasten en beperkingen over te dragen. Veelal wordt dit geduid als de verplichting over te dragen zonder rechtsgebreken. Ter onderscheiding: feitelijke gebreken vallen onder 7:17 BW, beter bekend onder het zgn. conformiteitsvereiste. In 2004 verwoordde de Hoge…