Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

In faillissementen wordt door crediteuren regelmatig een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud op goederen die door de crediteur zijn geleverd. Nu facturen per datum faillietverklaring nog niet volledig zijn voldaan, maakt de crediteur bij de curator aanspraak op teruggave van deze goederen. Voor een rechtsgeldig beroep op een in algemene voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud is evenwel…