Verplichting voor werkgever om waarschuwingen omtrent disfunctioneren duidelijk en schriftelijk aan de werknemer vast te leggen

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog in het arrest van 12 oktober 2017 als volgt: “Uit artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder d BW volgt dat voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren niet alleen nodig is dat een werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid (anders dan ten gevolge van…