Samenloop bestuurlijke en strafrechtelijke sancties bij alcohol in het verkeer

Op 3 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat indien er door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een Alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, daarnaast – in een strafrechtelijke procedure – geen straf opgelegd mag worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is inmiddels van oordeel dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend…