Pre-pack in prullenbak?

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat het mogelijk is dat een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack – die tot doel heeft de overdracht van een onderneming voor te bereiden teneinde na de faillietverklaring een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen ervan mogelijk…