Onverplicht verrichte rechtshandeling

Twee maanden voordat het faillissement van een middelgroot bouwbedrijf wordt uitgesproken, koopt haar bestuurder en enig aandeelhouder een aantal bedrijfsauto’s van het bouwbedrijf. De marktconforme koopprijs die de bestuurder daarvoor verschuldigd is, wordt door de bestuurder verrekend met de hoge vordering die de bestuurder heeft op het bouwbedrijf, ontstaan door de afgelopen jaren telkenmale geld…