Overgang van onderneming in faillissement

  Als een bedrijf een doorstart maakt na een faillissement, moeten de werknemers die al in dienst waren onder zelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen worden. De nieuwe eigenaar mag alleen minder werknemers overnemen als dit bedrijfseconomische redenen heeft. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft daartoe 29 mei 2019 een wetsvoorstel in consultatie gebracht. WCO I en Smallsteps Als…

Pre-pack in prullenbak?

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat het mogelijk is dat een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack – die tot doel heeft de overdracht van een onderneming voor te bereiden teneinde na de faillietverklaring een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen ervan mogelijk…