Billijke vergoeding: wanneer heeft een werknemer daarop recht en welke omstandigheden en factoren bepalen de hoogte daarvan?

Billijke vergoeding: wanneer heeft een werknemer daarop recht en welke omstandigheden en factoren bepalen de hoogte daarvan? De Hoge Raad geeft in de uitspraak van 30 juni 2017 uitleg. Hieronder enkele van belang zijnde overwegingen uit die uitspraak. In het stelsel van het BW, zoals dat is gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (Wwz),…

Hof Arnhem bepaalt: curator persoonlijk aansprakelijk door gehuurde zonder toestemming aan derde in gebruik te geven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017. In deze zaak speelde de vraag of een curator het recht heeft om, na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet (Fw), de bedrijfsruimte aan de derde in gebruik te geven. Artikel 39 Fw biedt de curator de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussen een gefailleerde huurder en…