Hof Arnhem bepaalt: curator persoonlijk aansprakelijk door gehuurde zonder toestemming aan derde in gebruik te geven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017. In deze zaak speelde de vraag of een curator het recht heeft om, na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet (Fw), de bedrijfsruimte aan de derde in gebruik te geven. Artikel 39 Fw biedt de curator de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussen een gefailleerde huurder en…