Stellen en bewijzen

In gerechtelijke procedures, en ook in de contacten tussen partijen (en veelal hun advocaten), spelen de feiten een belangrijke rol. Dat lijkt vanzelfsprekend maar het is van groot belang de wijze waarop de feiten door de rechter al dan niet worden vastgesteld, altijd in beeld te houden. Heel kort gezegd: wie stelt, bewijst. Iets uitgebreider:…