Rente in faillissement

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294 Hoe zit het (ook alweer) met rentevorderingen op openstaande hoofdvorderingen indien er sprake is van een faillissement. En indien de rentevorderingen in faillissement niet worden betaald, wat betekent dat voor de opeisbaarheid daarvan en tegen die achtergrond de verjaring? De Hoge Raad geeft duidelijkheid: De onderhavige rentevorderingen vloeien voort…

PGB: curator aansprakelijk

Hierbij een link naar een uitspraak waarin een van onze advocaten optrad: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:1706 Door de curator werden PGB gelden niet aangevraagd en aangewend zoals dat zou moeten. De Rechtbank bepaalde dat de curator zijn zorgplicht had geschonden. In het latere eindvonnis is de curator veroordeeld om de volledige schade, bestaande in de terugvordering van teveel betaalde PGB,…

Een bij overdracht onbekende tijdelijke bouwvergunning; een bijzondere last of beperking?

Artikel 7:15 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht een verkoper ertoe het verkochte goed vrij van alle bijzondere  lasten en beperkingen over te dragen. Veelal wordt dit geduid als de verplichting over te dragen zonder rechtsgebreken. Ter onderscheiding: feitelijke gebreken vallen onder 7:17 BW, beter bekend onder het zgn. conformiteitsvereiste. In 2004 verwoordde de Hoge…