Het klopt, want het staat in de krant…?

In het kader van de zogenoemde piketregeling staan de advocaten van Hogeman Dooijeweerd Advocaten op het politiebureau regelmatig mensen bij die zijn aangehouden door de politie in verband met verdenking van een strafbaar feit. Het kan dan gaan om delicten van uiteenlopende zwaarte: van fietsendiefstal tot bijvoorbeeld poging tot doodslag. Een dergelijke aanhouding en daaropvolgende…

Waar rook is…?

Beslissing voorlopige hechtenis vaak onvoldoende onderbouwd. Personen die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit kunnen worden aangehouden en opgehouden voor verhoor door politie. Daar waar dat gaat om zaken waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan dat voor maximaal 9 uren (dat was tot 1 maart nog 6 uren). In het belang van het…

Niet geschoten is ook echt mis

Sinds 1 juli 2015, na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is buitengerechtelijke vernietiging van een ontslag op staande voet onmogelijk. Voorheen kon dat wel: de vernietiging was een feit nadat deze bij brief was ingeroepen. Daarna moest over de rechtsgeldigheid van die vernietiging wel geprocedeerd worden, maar vernietigd was er. Artikel 7:686a lid…

Goed huurder

Eén van de hoofdverplichtingen van de huurder, naast het betalen van de huurpenningen, is zich als goed huurder te gedragen. Op dit punt bestaat een levendige jurisprudentie. Veel van deze zaken gaan over overlast veroorzaakt door de huurder. Er is ook een groot aantal zaken die gaan over het telen van hennep in het gehuurde.…

Stellen en bewijzen

In gerechtelijke procedures, en ook in de contacten tussen partijen (en veelal hun advocaten), spelen de feiten een belangrijke rol. Dat lijkt vanzelfsprekend maar het is van groot belang de wijze waarop de feiten door de rechter al dan niet worden vastgesteld, altijd in beeld te houden. Heel kort gezegd: wie stelt, bewijst. Iets uitgebreider:…

Eens een dief, altijd een dief?

Onderstaand bericht verscheen in de media: http://112zutphennieuws.nl/2016/11/06/39-jaar-man-uit-zutphen-aangehouden-voor-fietsendiefstal/ 39 jaar man uit Zutphen aangehouden voor fietsendiefstal Zaterdagavond 5 november zagen agenten rond 23:00 een 39 jarige man uit Zutphen rijden die bekend stond bij de politie dat hij vaker aangehouden was voor fietsendiefstal. Gezien hij op een vrij nieuwe damesfiets reed werd de man en de…

De “veertiendagen-brief”

Wanneer is een schuldenaar buitengerechtelijke kosten verschuldigd? Hoe zit dat nu met de sommatie daartoe en de termijn die in acht moet worden genomen om de schuldenaar in staat te stellen alsnog te betalen zonder dat die kosten verschuldigd raken? Lid 6 van artikel 96 van boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de nadere bepaling…