Samenloop bestuurlijke en strafrechtelijke sancties bij alcohol in het verkeer

Op 3 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat indien er door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een Alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, daarnaast – in een strafrechtelijke procedure – geen straf opgelegd mag worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is inmiddels van oordeel dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend…

Wanneer is er voldoende bewijs?

Voldoende wettig en overtuigend bewijs. Zonderdien geen veroordeling. Een bewijsmiddel is niet voldoende; een aangifte moet tenminste worden gesteund door een tweede bewijsmiddel. Dat zijn de uitgangspunten.Terecht. Deze week moest mevrouw X voorkomen bij de politierechter. Zij werd verdacht van diefstal. Er zat een aangifte in het dossier van een medewerker van de winkel. Zij…

Telefoneren onder het rijden: wat mag wel en wat mag niet?

Niet hands-free bellen onder het rijden mag niet, zulks is algemeen bekend. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit onlangs  (bij arrest d.d. 7 maart 2018 te vinden op rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:GHARL:2018:2186) evenwel aangescherpt. Daartoe wijs ik eerst op artikel 61a RVV 1990 (het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), dat het volgende bepaalt: “Het is degene die…

Deskundigheidseisen aan specialisatie strafrecht

De Raad voor Rechtsbijstand, de instantie waar wij als advocaat, voor cliënten – zo zij, gelet op hun inkomen en vermogen, daarvoor in aanmerking komen – een toevoeging kunnen aanvragen, heeft de deskundigheidseisen die aan bij de Raad ingeschreven strafrechtadvocaten worden gesteld, aangescherpt. Onderstaand bericht verscheen daartoe: De Raad heeft de deskundigheidseisen die gelden voor…

Doorstart, faillissement en gevolgen

Doorstart van een onderneming, voor of net na faillissement. Het blijft voer voor discussie en reden gerechtelijke procedures. Gezien namelijk de gevolgen voor bijvoorbeeld personeel (overgang van onderneming), geïnteresseerde partijen wiens bieding niet wordt geaccepteerd en een concurrent ermee aan de haal zien gaan en, in onderstaand geval, vrijgevestigde specialisten die menen recht te hebben…