Vrijspraak met tegenzin

OvJ: “meneer A wordt ervan verdachte een auto te hebben bekrast. Een vervelend feit. Toen ik echter het dossier las, bleef mij het gevoel bekruipen dat ik er niet overtuigd van ben. Daarom vraag ik vrijspraak. Advocaat: “Er zijn welgeteld in het geringe dossier 11 punten aan te wijzen die niet kloppen, niet stroken met…

Bezint eer gij spuugt

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 februari 2016, (ECLI:NL:RBZWB:2016:1021) De Rechtbank diende in deze zaak (onder andere) te oordelen over het bespugen door verdachte van maar liefst 27 personen. Dat dat beledigend is, lijkt niet vreemd. De rechtbank komt evenwel tot de kwalificatie mishandeling: “De rechtbank heeft hiervoor een groot aantal keren bewezen verklaard dat verdachte personen heeft bespuugd.…

Borgtocht aangegaan in de normale uitoefening van beroep op bedrijf?

In onze praktijk komt het geregeld voor dat bij faillissement van een onderneming, de bestuurder door veelal de bank wordt aangesproken vanwege een jaren geleden afgegeven borgstelling. Het is zinvol de afgegeven borgstelling in een dergelijk geval kritisch te (laten) beoordelen op rechtsgeldigheid. Een goed voorbeeld daarvan is de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van…

Pro Deo

De ins- en outs over de pro-deo advocaat “Ik zoek een pro-deo advocaat” Dat is een veel gehoorde vraag van rechtszoekenden. Pro deo betekent in de volksmond ‘gratis’. Een pro-deo advocaat in Nederland werkt echter niet gratis, maar verricht werkzaamheden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel de toevoeging genoemd. De gesubsidieerde rechtsbijstand komt voort…

Reorganisatie Rechtspraak

bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Minder-geld-voor-gerechtsgebouwen-meer-voor-rechters.aspx De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP). Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat het overleg van de…