Rucol BV

Omschrijving: Rucol B.V. Datum uitspraak: 29 maart 2016. Bedrijf: Rucol B.V. Nummer: C/05/16/201 F Rechtbank: Gelderland Rechter commissaris: E. Schippers Curator: A.A. Dooijeweerd Verslagen Rucol. vonnis tot faillietverklaring 29.3.2016 Rucol – scan faillissementsverslag 1 met bjilagen 19.04.16 Rucol BV -scan-faillissementsverslag-2-bijlagen Rucol BV -scan-faillissementsverslag-3-met-bijlagen-27-09-16 Rucol – scan faillissementsverslag 4 met bijlagen Rucol – scan faillissementsverslag 5…