Nijhof, H.M., h.o.d.n. Stal Haarman

Omschrijving: Nijhof, H.M., h.o.d.n. Stal Haarman Datum uitspraak: 08-12-2015 N.B. gefailleerde stelt verzet in tegen het vonnis. Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland van 5 januari 2016 is het verzet gegrond verklaard en is het vonnis tot faillietverklaring van 8 december 2015 vernietigd. Het faillissementsverzoek wordt geschorst ingevolge artikel 3a lid 1 Faillissementswet (Fw). Het verzoek ex…