Collect Systems Europe B.V.

Datum uitspraak: 08-09-2015 Bedrijf: Collect Systems Europe B.V. Nummer: F15/732 Rechtbank: Gelderland, Zutphen Rechter commissaris: mr. E. Schippers Curator: mr. W. Hekkelman, thans mr A.A. Dooijeweerd Verslagen Collect Systems Europe B.V. – faillissementsverslag 1 Collect Systems Europe – scan faillissementsverslag 2 (digitaal) Collect Systems Europe – scan faillissementsverslag 3 Collect Systems Europe – scan faillissementsverslag…