Install-XL B.V. h.o.d.n. INSTALL-XL, XL-montage, ISO-XL

Omschrijving: Datum uitspraak: 23-06-2015 Bedrijf: Install-XL B.V. h.o.d.n. INSTALL-XL, XL-montage, ISO-XL Nummer: F15/537 Rechtbank: Gelderland, Zutphen Rechter commissaris: mr. J.A. Verspui Curator: mr. W. Hekkelman, thans mr A.A. Dooijeweerd Verslagen Install-XL B.V. h.o.d.n. INSTALL-XL, XL-montage, ISO-XL – faillissementsverslag 1 Install-XL B.V. h.o.d.n. INSTALL-XL, XL-montage, ISO-XL – faillissementverslag 2 Install XL BV – scan faillissementsverslag 3…