Haven, J en Haven-Steggink, K.G.M.

Omschrijving: Nu het een prive faillissement betreft, worden geen verslagen op deze site gepubliceerd. Uiteraard worden openbare verslagen wel gemaakt; deze liggen op verzoek voor belanghebbenden ter inzage bij de griffie van de Rechtbank Gelderland locatie Zutphen. Inmiddels is ten aanzien van de heer en mevrouw Haven de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uitgesproken.…

A3 Ballon B.V.

Omschrijving: Mocht u een vordering hebben op de gefailleerde onderneming(en), omdat u goederen of diensten aan het bedrijf heeft geleverd, waarvan de factuur onbetaald is gebleven, ofwel omdat u in het verleden een ticket heeft aangeschaft voor een ballonvaart die u deels, en wellicht zelfs geheel, vooruitbetaald heeft, zij verwezen naar de hierbij gevoegde brief…